Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

zamówienia publiczne

« powrót
Umowy w zamówieniach publicznych - konstruowanie, zawieranie, zmiany, gwarancje, odstąpienie i unieważnienie umowy
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Kraków, hotel Campanile, ul. Św. Tomasza 34


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Typy umów określonych w Kodeksie Cywilnym - ich charakterystyka, odniesienie do umów o zamówienia publiczne.
2. Termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
3. Obowiązek zawarcia umowy - różnice pomiędzy umowami zawieranymi na podstawie Kodeksu Cywilnego a umowami o zamówienie publiczne -roszczenie o zawarcie umowy.
4. Zawarcie umowy po upływie okresu związania ofertą.
5. Zasady konstruowania umów.
6. Forma umowy o zamówienie publiczne.
7. Reprezentacja stron - Zamawiającego / Wykonawcy (identyfikacja osób podpisujących, pełnomocnictwo, prokura).
8. Umowy zawierane z wykonawcami składającymi wspólną ofertę.
9. Czas trwania umowy.
10. Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy.
11. Omówienie umów dot. zamówień publicznych - umowa o roboty budowlane, dostawy, usług, umowa ramowa.
12. Kształtowanie zapisów dot. wynagrodzenia wykonawcy, okres rękojmi i gwarancji.
13. Tożsamość zobowiązania umownego z treścią oferty.
14.
Zmiany umowy w toku realizacji:
• zmiany istotne i nieistotne - zasady ich wprowadzania,
• zmiany nieistotne.
• roboty zamienne, dodatkowe, kwota warunkowa w umowach o roboty budowlane.
15. Umowy dot. udzielania zamówień z wolnej ręki.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - wysokość w zależności od formy wynagrodzenia wykonawcy.
• formy - zmiana w toku realizacji umowy:
• gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa
• wpłata pieniężna.
• treść dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia w formie nie pieniężnej .
• zwrot zabezpieczenia.
17. Zaliczka.
18. Zadatek - czy występuje w umowach o zamówienie publiczne?
19. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zawieraniu umów.
20. Kary umowne.
21. Odstąpienie od umowy: Umowne, Ustawowe,
22. Odstępne.
23. Wypowiedzenie umowy.
24. Unieważnienie umowy wg Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
25. Jawność umów. 


Szkolenie prowadzi: Barbara Każarnowicz -  prawnik, praktyk, wieloletni pracownik działów prawnych, radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa, w tym Prawa zamówień publicznych, nabytym w trakcie współpracy z firmami budowlanymi oraz administracją publiczną w zakresie konstruowania umów w zamówieniach publicznych oraz przygotowywania opinii prawnych


Cena szkolenia: 560 zł netto (+23% VAT)

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - ponad 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- poczęstunek

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)