Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

zamówienia publiczne

« powrót
Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2019 r.
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: 9:30-14:30
miejsce szkolenia: Sopot, sala szkoleniowa, Pegaz Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 46
cena szkolenia: 590 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + serwis kawowo- kanapkowy)


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie - specyfika zamówień na wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego
- obowiązki zamawiającego dot. powołania zespołu do nadzoru realizacji zamówienia

2. Definicje, określenie i opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
- definicje robót budowlanych wg ustawy pzp i prawa budowlanego oraz ich praktyczne znaczenie
- dodatkowe elementy opisu: wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, aspekty społeczne, oznakowanie (etykieta)
- łączenie i dzielenie zamówienia na części,

3. Zasady określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, planowanych kosztów oraz kwoty środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- orientacyjna wartość zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówień

4. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane
- wymagane zapisy w SIWZ
- uwarunkowania dotyczące możliwości powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom
- podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

5. Aktualne zasady stosowania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
- definicja najkorzystniejszej oferty
- kryterium ceny lub kosztów
- kryterium kosztu określane z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia
- organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jako kryterium w zamówieniach na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

6. Badanie i ocena ofert: sprawdzanie i poprawianie kalkulacji ceny
- opis sposobu obliczenia ceny, zasady stosowania kosztorysów jako formy kalkulacji ceny oferty
- rażąco niska cena lub koszt lub ich istotnych części składowych

7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane
- istotne postanowienia i zasady wprowadzania zmian,
- zmiany dotyczące zamawiania dodatkowych robót budowlanych,
- formy wynagrodzenia i zasady rozliczania robót,
- bezpośrednia zapłata podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
- kary umowne.

8. Dyskusja i konsultacje


Szkolenie  prowadzi: Andrzej Warwas - wieloletni wykładowca na szkoleniach w zakresie tematyki zamówień publicznych na roboty budowlane, umów i rozliczeń, kosztorysowania, przygotowania i organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, autor publikacji książkowych i artykułów w czasopismach fachowych nt. budowlanego procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych oraz umów, rozliczeń i kosztorysowania w budownictwie, trener i arbiter z byłej listy Prezesa UZP, były dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury, autor wielu ekspertyz i opinii dotyczących opracowań i procedur udzielania zamówień publicznych, współautor przepisów prawnych dot. zamówień publicznych na roboty budowlane.


Cena szkolenia wynosi: 590 zł + 23% VAT od osoby

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy


DLA STAŁYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ 40 zł RABATU od ceny netto

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia  przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

VAT zwolniony w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:

Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Po uzgodnieniu z organizatorami, istnieje możliwość zapłaty po otrzymaniu faktury.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann (91) 489 64 55, 605 68 67 60
Agnieszka Bobkiewicz (91) 466 90 97
Małgorzata Pawelec (91) 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)