Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

zamówienia publiczne

« powrót
Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2020 r. i po 1.01.2021 r.
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia:  1 lipca 2020 r.
czas trwania szkolenia: godz. 9.30 -14.30
miejsce szkolenia: Warszawa - Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie - informacja o aktualnym stanie prawnym

2. Definicje, określenie i opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
• podstawowe definicje i ich praktyczne znaczenie
• opracowania opisujące przedmiot zamówienia: dokumentacja projektowa, STWiORB, PF-U
• dodatkowe elementy opisu: wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę,
• określenie przedmiotu zamówienia, łączenie i dzielenie zamówienia na części

3. Zasady określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, planowanych kosztów oraz kwoty środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
• kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych
• orientacyjna wartość zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówień
• szacowanie kwoty środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

4. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane
• obligatoryjne ustalenia wprowadzane do SIWZ,
• uwarunkowania dotyczące możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
• podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
• bezpośrednia zapłata podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

5. Zasady stosowania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
• definicja najkorzystniejszej oferty
• kryterium ceny lub kosztów
• kryterium kosztu określane z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia
• organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jako kryterium w zamówieniach na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

6. Badanie i ocena ofert: sprawdzanie i poprawianie kalkulacji ceny
• opis sposobu obliczenia ceny, zasady stosowania kosztorysów jako formy kalkulacji ceny oferty
• rażąco niska cena lub koszt

7. Dyskusja i konsultacje


Szkolenie prowadzi: Andrzej Warwas - wieloletni wykładowca na szkoleniach w zakresie tematyki zamówień publicznych na roboty budowlane, umów i rozliczeń, kosztorysowania, przygotowania i organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, autor publikacji książkowych i artykułów w czasopismach fachowych nt. budowlanego procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych oraz umów, rozliczeń i kosztorysowania w budownictwie, trener i arbiter z byłej listy Prezesa UZP, były dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury, autor wielu ekspertyz i opinii dotyczących opracowań i procedur udzielania zamówień publicznych, współautor przepisów prawnych dot. zamówień publicznych na roboty budowlane.


Cena szkolenia: 660,00 zł netto (+23% VAT) 

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech dni przed terminem szkolenia. Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)