Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

zamówienia publiczne

« powrót
Umowy w zamówieniach publicznych - aspekty praktyczne
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 26 listopada 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: online


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Informacja o aktualnym stanie prawnym z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Typy umów określonych w Kodeksie Cywilnym - ich charakterystyka, odniesienie do umów o zamówienia publiczne.
4. Termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
5. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
6. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Obowiązek zawarcia umowy - różnice pomiędzy umowami zawieranymi na podstawie Kodeksu Cywilnego a umowami o zamówienie publiczne - roszczenie o zawarcie umowy.
8. Zawarcie umowy po upływie okresu związania ofertą.
9. Zasady konstruowania umów.
10. Forma umowy o zamówienie publiczne.
11. Reprezentacja stron - Zamawiającego / Wykonawcy ( identyfikacja osób podpisujących, pełnomocnictwo, prokura).
12. Umowy zawierane z Wykonawcami składającymi wspólną ofertę.
13. Czas trwania umowy.
14. Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy.
15. Omówienie umów dot. zamówień publicznych - umowa o roboty budowlane, dostawy, usług, umowa ramowa.
16. Kształtowanie zapisów dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, okres rękojmi i gwarancji.
17. Tożsamość zobowiązania umownego z treścią oferty.
18. Zmiany umowy w toku realizacji:
     a) zmiany istotne i nieistotne - zasady ich wprowadzania,
     b) roboty zamienne, dodatkowe, kwota warunkowa w umowach o roboty budowlane,
     c) umowy dotyczące udzielania zamówień z wolnej ręki.
19 . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - wysokość w zależności od formy wynagrodzenia Wykonawcy. Formy - zmiana w toku realizacji umowy:
     a) gwarancja ubezpieczeniowa,
     b) gwarancja bankowa,
     c) wpłata pieniężna.
20. Treść dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia w formie nie pieniężnej .
21. Zwrot zabezpieczenia.
22. Zaliczka.
23. Zadatek - czy występuje w umowach o zamówienie publiczne?
24. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zawieraniu umów.
25. Kary umowne.
26. Odstąpienie od umowy: umowne, ustawowe.
27. Odstępne.
28. Wypowiedzenie umowy.
29. Unieważnienie umowy wg Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
30. Jawność umów
.
SZKOLENIE PROWADZI: Barbara Pietrzak - Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy).
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym 2 przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
- materiały szkoleniowe 

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
 Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto

VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

 Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)