Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

zamówienia publiczne

« powrót
Umowy w zamówieniach publicznych - od zawarcia do zabezpieczenia należytego wykonania
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 6 października 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia
 
I. Umowy w PZP 
    1. Stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego w umowach o udzielenie zamówienia publicznego
    2. Typy umów określonych w Kodeksie Cywilnym - ich charakterystyka, odniesienie do umów o zamówienia publiczne
    3. Termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne
    4. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
    5. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
    6. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
    7. Obowiązek zawarcia umowy - różnice pomiędzy umowami zawieranymi na podstawie Kodeksu Cywilnego a umowami o zamówienie publiczne - roszczenie o zawarcie umowy
    8. Zawarcie umowy po upływie okresu związania ofertą
    9. Zasady konstruowania umów
    10. Forma umowy o zamówienie publiczne
    11. Reprezentacja stron - Zamawiającego / Wykonawcy (identyfikacja osób podpisujących, pełnomocnictwo, prokura)
    12. Umowy zawierane z wykonawcami składającymi wspólną ofertę
    13. Czas trwania umowy
    14. Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy
    15. Kształtowanie zapisów dot. wynagrodzenia wykonawcy, okres rękojmi i gwarancji
    16. Tożsamość zobowiązania umownego z treścią oferty
    17. Zmiany umowy w toku realizacji
           - Zmiany istotne i nieistotne - zasady ich wprowadzania
           - Zmiany nieistotne
           - Roboty zamienne, dodatkowe, kwota warunkowa w umowach o roboty budowlane    
    18. Umowy dot. udzielania zamówień z wolnej ręki
 
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - wysokość w zależności od formy wynagrodzenia wykonawcy
    1. Formy - zmiana w toku realizacji umowy
          - Gwarancja ubezpieczeniowa
          - Gwarancja bankowa
          - Wpłata Pieniężna
          - Treść dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia w formie nie pieniężnej
          - Zwrot zabezpieczenia
    2. Zaliczka
    3. Zadatek

    4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zawieraniu umów
    5. Kary umowne
    6. Odstąpienie od umowy: Umowne, Ustawowe,
    7. Odstępne
    8. Wypowiedzenie umowy
    9. Unieważnienie umowy wg Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych
    10. Jawność umów

III. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Barbara Pietrzak-Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy)
Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec 

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)